Ngày 12 & 13/11/2022 tại
The ADORA Center Hoàng Văn Thụ

HIDEC 2022

Triển lãm Quốc tế
Răng Hàm Mặt TP.HCM Lần I

ĐĂNG KÝ

Đăng ký thông tin tham quan

HIDEC 2022

Địa chỉ: The ADORA Center, 431 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình

Email: info.hidec@gmail.com